<< Bakåt
Personal      

e-post  
Skicka mail till Stoffe Roland Christoffersson
Mobil 0705-46 23 14
 

Min uppgift är administration, fakturering, samt dirigering 
av utrikes bulk och container bilar.
Jag har arbetat i företaget sen 1982.