<< Bakåt
Trafik

Trafiksäkerhetspolicy

Bröderna Augustssons Åkeri AB skall bedriva arbete i enlighet med svensk lag och medverka till minskat antal olyckor.

Detta innebär att företaget ska verka för en hög säkerhet i trafiken genom att alla

VD Bengt Augustsson

 

 

 

Giltig from 2007-05-03