<< Bakåt
 Om Br Augustssons Åkeriaktiebolag
 

Bröderna Augustssons Åkeri AB är ett privatägt företag, grundat 1947.
Företaget ligger i Östra Ljungby ca 3 mil nordost om Helsingborg. I dag ägs företaget av bröderna Bengt och Christer Augustsson.

Fordonsparken består idag av 25 lastbilar varav
  • 6 st utrikes bulkbilar för torra pulvermaterial.
  • 6 st dragbilar som kör bulkcontainers och flytande vara.
  • 1 st dragbilar som kör flytande vara
  • 12 st inrikes bulkbilar med släp.

Med dessa bilar sysselsätter vi ett 50-tal anställda och har en omsättning runt 60 milj. kr.

Vår verksamhet består i huvudsak av att transportera torra pulvermaterial i bulk både som in- och utrikestransporter över hela Europa.
Vi har en tvätthall som varje dag är flitigt besökt av såväl utländska som svenska bulkåkerier.

Inrikes bulktransporter

Vi utför transporter över hela Sverige och har en modern fordonspark med bilar som lastar upp till 43 ton. Vi transporterar även livsmedelsklassat material i bulk och i bland även farligt gods.

Eftersom vi transporterar bl a miljökalk är våra bilar specialanpassade för att klara körning i svår terräng. Moderna och välbyggda bilar, ofta utrustade med tandemdrift, underlättar framkomligheten i skogen till Helikoptrar som kalkar sjöar och våtmarker. Vi kör även till kalkdoserare, silos i skogen vid bäckar och vattendrag som doserar ut kalk. Det finns ca 150 silos som står på olika ställen i södra Sverige.

En annan del i vår verksamhet är kalkning av jordbruksmark. Bilen kör så nära spridningsobjektet som möjligt, ibland ända ut på åkern, till en traktor med en specialutrustad spridare. Vi servar ca 13 olika spridarentreprenörer som kan befinna sig från Karlstad i norr till Simrishamn i söder.
All denna kalk som används till ovanstående projekt kommer från Nordkalks anläggningar i Landskrona, Ignaberga, Falköping och Köping.

Vi utför även ren industrikörning, t.ex. cement till Finja Betong, Grovkalk till värmeverk och olika plastmaterial som körs i bulkcontainers.

 

Utrikes Bulktransporter

Bulktransporter till och från kontinenten sker dagligen. Vi har specialliserat oss på korta lätta fordon för att öka nyttolasten.

Vårt arbetsområde är i hela Europa. Vi lägger mycket stor vikt vid transportens renlighet och punklighet till kunden.
Tankar tvättas alltid innan ny lastning.
Tvätthall

Vår tvätthall är specialkonstruerad för invändig tvätt tillika torkning. Tvätthallen besöks dagligen av såväl utländska som svenska bulkåkerier som är i behov av invändigt rengöring av tankarna.